Centar za higijenu i humanu ekologiju

Načelnik
dr Olivera Janjić, spec. higijene
tel. 031-563-150 lok. 104
e-mail: zzjzu_hig@eunet.rs

Navedene aktivnosti odvijaju se kroz: