Kontakt

Zavod za javno zdravlje Užice

ul. dr Veselina Marinkovića br.4
31000 Užice

telefoni:

+381 31 563 150
+381 31 563 149
+381 31 563 148
+381 31 563 146

fax: +381 31 563 147

e-mail: zavoduzice@mts.rs

www.zavodue.org.rs

Za sve informacije u vezi koronavirusa kontaktirajte nas:

Kontakt telefoni u Zavodu za javno zdravlje Užice:

064 / 8577-507

060 / 8577-519

Testiranje na lični zahtev zakazivanje:

064 85 77 529

064 85 77 540

Direktor Zavoda za javno zdravlje Užice

dr Vlatka Stevanović, spec. socijalne medicine

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdr. zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Načelnik: dr Vlatka Stevanović

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Načelnik: Mr sci med Aleksandra Andrić

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Načelnik: dr Olivera Janjić

Centar za mikrobiologiju

Načelnik: dr Marija Palikuća

Služba za poslove menadžmenta, pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke poslove i sl. poslove

Načelnik: Slavica Bešević, referent za bezbednost i zdravlje na radu

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Odgovorno lice: dr Marija Palikuća